Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Płocku, ul. Górna 1, 09-402 Płock

Kancelaria tel. 24 268 32 99

e-mail: Parafia św. Józefa

Witamy

Szczęść BożeWitamy serdecznie w serwisie internetowym naszej ParafiiParafia św. Józefa została erygowana przez Bpa Bogdana Sikorskiego 20 maja 1982 roku, działalność swoje funkcjonowanie rozpoczęła dnia 12 czerwca 1982 roku przez poświęcenie krzyża. Poświęcenia dokonał dziekan płocki ks. prałat Stefan Budczyński w obecności ks. kan. M. Dobrzyckiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana i ks. St. Koronkiewicza, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki, jako że z tych parafii powstała nowa społeczność parafialna św. Józefa. Proboszczem nowej parafii został ks. Władysław Stradza, wprowadzony w urzędowanie przez w/w Dziekana.
  Od 12 czerwca 2006 r. proboszczem parafii św. Józefa Rzemieślnika w Płocku został mianowany ks. kanonik Andrzej Smoleń.